Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt pod nazwą „Inwestycja przedsiębiorstwa Gold-Mark Andrzej Sałuda w celu wdrożenia innowacji produktowych i procesowych w produkcji metalowych placów zabaw” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej. Rezultatem projektu będzie wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w istniejącej hali, wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych urządzeń wyposażenia metalowych placów zabaw, które zostały usprawnione podczas prac B+R przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 4 806 654,27 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 864 526,95 zł.

2011.05.26 Nowe produkty - Nowe wyroby Huśtawka dla niepełnosprawnych czytaj więcej »

Copyright 2009 Krantom.eu